ادبی ، تاریخی

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آذر 1393ساعت 10:13  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آذر 1393ساعت 10:3  توسط مهراب راهداریان   | 

(بنام خدا )

خبرروستا  

باسلام : 

طی اطلاع رسیده امروز صبح مبلغ 4000000000ریال  

جهت پروژه آب شراب روستای راهداردرشرکت آب وفاضلاب روستایی  

باحمایت نماینده محترم شوشترجناب ایت ا...سیدابراهیم سادات به تصویب رسیداست. 

((ضمن تشکرازبرادرابراهیم منصورنژاد))

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آذر 1393ساعت 9:12  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آذر 1393ساعت 7:58  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393ساعت 13:17  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393ساعت 12:41  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393ساعت 8:16  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 9:21  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 8:12  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393ساعت 8:10  توسط مهراب راهداریان   |