ادبی ، تاریخی

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم شهریور ۱۳۹۴ساعت 13:25  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم شهریور ۱۳۹۴ساعت 13:17  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم شهریور ۱۳۹۴ساعت 8:50  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۴ساعت 9:2  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۴ساعت 8:15  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم شهریور ۱۳۹۴ساعت 13:28  توسط مهراب راهداریان   | 

بسمه تعالی 

به اطلاع اهالی محترم راهدارشوشترمیرسانیم امروز9/6/ 1394 

طی عملیات حمل ونقل وسایل دکل مخابرات جهت راه اندازی  

درمنطقه لهبهری راهدارمستقرشده است ،انشاالله طی گزارش  

رسیده  تاآخرهمین ماه دکل مخابرات نصب وراه اندازی میشود. 

ضمن تشکرازخانواده محترم اسکندرپناهی وبرادران بزرگوارراهدار

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم شهریور ۱۳۹۴ساعت 15:22  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم شهریور ۱۳۹۴ساعت 12:2  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم شهریور ۱۳۹۴ساعت 8:31  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم شهریور ۱۳۹۴ساعت 13:8  توسط مهراب راهداریان   |