ادبی ، تاریخی

+ نوشته شده در  شنبه هفتم آذر ۱۳۹۴ساعت 8:3  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴ساعت 13:40  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ساعت 12:2  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم آذر ۱۳۹۴ساعت 8:7  توسط مهراب راهداریان   | 

بنام خدا 

باسلام ودعای خیر 

احتراما"این وبلاگ(راهدارشوشتر)ضمن تشکرازجمعی ازاهالی مجترم که باهمفکری وهمبستگی  درزمنیه بازنمودن لوله های آب سدروستاراهدارشوشترکه مدتی مسدودشده بوده تلاش نموده اندکمال تشکرراداریم  

تقدیروتشکر 

از

1-خانواده محترم منوچهرراهداریان(فرستادن ماشین آلات ووسایل مربوطه جهت بازنمودن لوله های گرفته شده سد)

2-خانواده محترم حاج داریوش راهدارزاده

3-خانواده محترم محمودحسن زاده 

4-خانواده محترم اسماعیل راهداری 

5-خانواده محترم خسرو پناهی 

6-خانواده محترم ستارعبداللهی 

7-خانواده محترم جمعه موسوی 

8-خانواده محترم محمدحسین پناهی 

9-خانواده محترم رضاسلطانژاد 

10-خانواده محترم غلام راهداری 

وازکلیه برادارن وخواهران اهالی که دراین کارخداپسندانه  تلاش نموده اندکمال سپاس راداریم.

+ نوشته شده در  شنبه سی ام آبان ۱۳۹۴ساعت 9:1  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۴ساعت 13:29  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۴ساعت 8:16  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۴ساعت 8:14  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۴ساعت 10:23  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۴ساعت 13:52  توسط مهراب راهداریان   |