ادبی ، تاریخی

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 14:11  توسط مهراب راهداریان   | 

 

 

 

 خانواده محترم دادفر 

درگذشت پدرمهربانتان مرحوم حاج محمددادفر(کریمی) 

رابه جنابعالی وخانواده محترمتان تسلیت عرض میداریم  

وازپروردگاربرای آن مرحوم رحمت وغفران وبرای شما طول عمرمسئلت داریم.

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 14:21  توسط مهراب راهداریان   | 

 

 

  

خانواده محترم مشهدی محمدپورعلی 

درگذشت دخترگرامیتان مرحومه سرورپورعلی  

رابه جنابعالی وخانواده محترمتان تسلیت عرض میداریم 

 وازخداوندمنان برای آن مرحومه رحمت وغفران وبرای شما طول عمرمسئلت داریم.

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 14:13  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 14:26  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 8:36  توسط مهراب راهداریان   | 

fg7 تصویر زمینه امام خمینی برای 22 بهمن

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 14:19  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 8:3  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 10:35  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 14:0  توسط مهراب راهداریان   | 

+ نوشته شده در  شنبه دهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 10:32  توسط مهراب راهداریان   |